TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK TAAHHÜTÜ

 Doküman No:  MEK-EK-01
 Yayın Tarihi  02.01.2017
 Rev. No:  03
 Rev.Tarihi  30.07.2019
 Sayfa No:  1/1

PALME ENDÜSTRiYEL KONTROL MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş ;

Muayene faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürüteceğini ve muayene faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olacağını,

Tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara izin vermeyeceğini, bunun için risklerini belirleyeceğini, risk analizini yapacağını, durumun sürekliliğini sağlayacağını ve ayrıca bu risklerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdüreceğini,

Muayene personellerinin dışında herhangi bir kişi ve organizasyon  tarafından baskı altında kalmadan, kendi hür iradesiyle muayenelerini gerçekleştireceğini,

Muayene personellerinin tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine uygun bir şekilde, meslektaş ve yandaş, tanıdık ayrımı yapmadan, görevlerini her ne amaçla olursa olsun maddi ve manevi çıkar beklemeksizin, mesleki etik kurallar çerçevesinde yasal şartlar, bilimsel ve teknik kriterlere göre muayene faaliyetlerini yürüteceğini,

Personele baskı yapmayacağını ve dışarıdan gelen her türlü ticari, mali veya diğer baskıları engelleyeceğini,

Muayeneyi gerçekleştirdiği kurum/kuruluş ve kişilerin; muayene faaliyetlerinde tarafsızlık ve bağımsızlık ile ilgili olan güvenini azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağını,

Maddi ve manevi çıkar beklemeksizin tüm personelinin gerçekleştirecekleri faaliyetlerde tarafsız davranmalarını sağlayacağım, müşterilerinin haklarını koruyacağını

Müşterilerinin muayene işlemleri sırasında edindiği bilgilerin gizliliğini, muhtemel telif ve patent haklarını koruyacağım, hiçbir şekilde paylaşmayacağını,

Muayene raporlarını, bağımsızlık ve tarafsızlık çerçevesinde en kısa zamanda hazırlayıp sunacağını taahhüt ve beyan eder.